ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. Genel İş Koşulları

§1 Genel

Teslimatlar ve hizmetler sadece şirketimizin genel iş koşulları kapsamında gerçekleştirilir. Daima www.roxall.com.tr/gik sayfasında online mevcut olan genel iş koşulların güncel versiyonu geçerlidir. Basılı bir nüsha ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketinden talep edilebilir.

Eğer aksi yazılı bir şekilde kesin olarak kararlaştırılmamışsa sipariş geçildiğinde ve verildiğinde geçerli olan genel iş koşulları kabul edilmiş sayılır. Alıcının karşıt satın alma koşulları sadece ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketin kesin onayı ile sözleşme bileşeni olur. Sipariş veren kişi, ilaç yönetmeliğine uyulmasından ve ilaç güvenliği için gerekli kişisel verilerin sağlanmasından ve Federal veri koruma kanunun hükümlerini dikkate alarak verileri toplamaktan ve aktarmaktan sorumludur. ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketine aktarılan veriler ilaç ve veri koruma yönetmeliklere uygun olarak işlenirler.

§2 Teklif, Sipariş, Fiyat

Tekliflerimiz açıktır. Yazılı ve sözlü siparişler ve diğer anlaşmalar ve taahhütler bizim için ancak yazılı onayla geçerli ve bağlayıcı olur. Teslimatlar ve hizmetlerimiz, teslimat günü olan geçerli fiyat listeleri üzerinden gerçekleşir. Aksi belirtilmemişse, tüm fiyatlar esas olarak TL ve artı KDV ve Posta ücreti/gönderim masrafları olarak algılanır. Gönderim ve Posta ücretleri toptan fatura edilir. Spesifik immünoterapiye yönelik preparatlarda gönderi başına TL 15 net gönderi ücreti fatura ediyoruz.

§3 Teslimat, Risk transferi

Teslimat fabrika teslim veya teslimat deposuna teslim olarak gerçekleştirilir. Gönderim yolu ve gönderim araçları bizim tercihimize göre seçilir. Burada mümkün olduğu müddetçe satıcının/alıcının istekleri dikkate alınır. Olası ek ücretler alıcı/sipariş eden kişi tarafından karşılanır. Aksi belirtilmedikçe mal sigortasız gönderilir. Mal bir nakliyeciye veya taşıyıcıya teslim edildiğinde veya mal en geç depoyu veya teslimatı yapan fabrikadan ayrıldığında risk alıcıya geçer. Teslimat için hazır olarak bildirilen mallar derhal veya kararlaştırılan süre içerisinde gönderilmelidir. Gönderim gerçekleşmezse malı tercihimize göre alıcının hesabına ve riski alıcıya ait olmak üzere göndermeye hakkımız olur veya malı depolamaya ve derhal fatura etmeye hakkımız olur. Hastaya özel olarak işaretlenmiş ürünler ve özel yapım mallar iade edilemez. Ürünlerin yurtdışına satılması ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketin onayına tabidir.

§4 Ödeme

Faturalar fatura düzenleme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde kesintisiz olarak ödenir. Avans karşılığında teslimat hakkı saklıdır.

Fatura teslim tarihinde veya mal gönderime hazır olduğu tarihte düzenlenir. Para veya koşulsuz alacak kaydı hesabımıza geçtiğinde ödemeler zamanında yapılmış sayılır. Fatura tamamen ödenene kadar mallar ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketin mülkiyetinde olurlar.

Tüketiciler gecikmiş ödemelerde temel reeskont faiz oranı üzerinden 5 puan gecikme faizi öderler. Eğer sözleşme ortağı tüketici değilse temel faiz oranı üzerinden 8 puan gecikme faizi öder. ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketin göndermiş olduğu her bir yazılı ihtar için TL 8 ihtar ücreti hesaplanır.

Ödemeler aşağıdaki hesaba yatırılır:

ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti.
T. GARANTI BANK A.Ş
IBAN: TR02 0006 2000 2360 0006 2946 11
SWIFT: TGBATRISXXX

§5 İcra yeri, mahkeme yeri, uygulanacak olan hukuk

ROXALL Medicine İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti. şirketin sözleşme ortağı eğer bir tüccar, kamu hukuku tüzel kişi veya özel kamu fon ise veya yurtiçinde genel bir mahkeme yerine sahip değilse, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf hallinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

Önceki Genel iş şartları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu sürümün durumu: Nisan 2015


Login


Aydınlatma Metni
Aydınlatma metnini okudunuz. Bu itibarla, kişisel verilerinizin işlenmesine onay veriyorsanız, TAMAM a tıklayabilirsiniz. TAMAM’a tıklamadığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenmeyecektir.